Події в НКП

НКП «Дії Марії Кюрі для розвитку навичок навчання та кар’єри» Національного університету «Львівська політехніка» видав чергове інформаційне видання «Конкурси програми Горизонт 2020 за тематичним напрямом «Безпечні суспільства — захист свобод, безпеки Європи та її громадян».

В інформаційному виданні подано актуальні конкурси в галузі безпеки:

Конкурс H2020-FCT-2015:

FCT-01-2015: Forensics topic 1: Засоби та інфраструктура для витяган­ня, син­­те­зу, обміну та аналізу великих даних включно з даними  кіберзлочинів для судової експертизи;

FCT-02-2015: Forensics topic 2: Сучасні та зручні у використанні засоби для розслідування на місці злочину;

FCT-03-2015: Forensics topic 3: Мобільні технології із дистанційним керуван­ням для огляду місця скоєння злочину після аварій або терористичних актів із використан­ням хіміч­них, біологічних, радіоло­гічних, ядер­­­них і вибухових речовин.

Конкурс H2020-DS-2015-1:

DS-03-2015: Роль інформаційно-комунікаційних технологій в захисті критичної інфраструктури;

DS-04-2015: Інформаційне управління кібербезпекою;

DS-05-2015: Трастові електронні сервіси;

DS-07-2015: Технологічні інновації у кібербезпеці;

Конкурс H2020-DRS-2015:

DRS-06-2015: Антикризове управління, завдання 6: стандар­ти­зація як засіб посилення протидії стихійним лихам;

DRS-12-2015: Захист критичних інфраструктур, завдання 1: за­­хист кри­тичної інфраструктури «інте­лек­­ту­альна ме­режа» та протидія загрозам від вико­рис­тання інтелектуальних лі­чильників.

 

Термін подання проектних пропозицій за конкурсами — до 27 серпня 2015 р. (1700 за Брюссельським часом).

 

Інформаційні матеріали щодо аспектів участі у програмі «Горизонт 2020»

Національний контактний пункт програми «Горизонт 2020» за тематичними напрямами «Інформаційні та комунікаційні технології» і «Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали» в Україні при НТУУ «КПІ» видав корисні публікації українською мовою щодо основних аспектів участі у програмі Горизонт 2020.

Рекомендації, що містяться у цих публікаціях, мають за мету ознайомлення наукової громадськості України з принципами підготовки проектних пропозицій в рамках програми «Горизонт 2020» та містять поради, дотримання яких сприятиме збільшенню кількості успішних проектних заявок від України.

Рекомендації з підготовки проектних пропозицій за програмою Горизонт 2020

Яндекс.Метрика