Структура Нorizon 2020

Програма «Горизонт 2020» зосередить фінансування на трьох різних, взаємодоповнюючих пріоритетах ЄС. Ці пріоритети відповідають пріоритетам, визначеним в програмі «Європа 2020» та Інноваційним Союзом.

 

Компонент 1.Передова наука (Pillar I: Excellent Science) Цей  напрямок  підвищить  рівень  досконалості європейської  наукової  бази  та  підтримає  стабільний  потік  досліджень  світового рівня  для  забезпечення  довготривалої  конкурентоспроможності  Європи.  Цей напрям полягає у підтримці найкращих  ідей, розвитку  талантів  в Європі, наданні науковцям  доступу  до  пріоритетної  дослідницької  інфраструктури,  і  зробить Європу привабливим місцем для найкращих учених у  світі. Ця частина програми буде:

  • Підтримувати найбільш  талановитих  та  креативних  осіб  та  їхні  групи,  які займаються  передовими  дослідженнями  на  передньому  краї  науки, базуючись на успіху діяльності Європейської Ради з наукових досліджень;
  • Фінансувати співпрацю  в  дослідженнях  для  відкриття  нових  та перспективних областей наукових досліджень  та  інновацій через підтримку Майбутніх та новітніх технологій («FET», МНТ);
  • Забезпечувати дослідників  відмінними  можливостями  для  навчання  та кар’єрного  зростання  за  допомогою  акцій  фонду Марії  Склодовської0Кюрі (далі – «акції фонду Марії Кюрі»);
  • Забезпечувати підтримку  Європейської  дослідницької  інфраструктури світового  класу  (включаючи  електронну  інфраструктуру),  до  якої матимуть доступ усі науковці в Європі та за її межами.

Зміцнення позиції ЄСу передовій науці та дослідження з бюджетом приблизно 24,3 млрд. євро. В даному розділі можна виділити чотири основні напрями:

  • Європейська дослідницька рада (European Research Council) — підтримка найталановитіших та креативних науковців та наукових колективів щодо проведення передових досліджень найвищого рівня через Європейську Дослідницьку Раду (ERC) http://erc.europa.eu;
  • Майбутні та виникаючі технології (Future and Emerging Technologies) — наукова співпраця з метою пошуку нових та перспективни областей досліджень;
  • Дії Марії Склодовської Кюрі (Marie Curie Actions) — надання дослідникам можливостей для навчання та розвитку кар’єри

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm;

Компонент 2 Індустріальне лідерство (Pillar II: Industrial Leadership). Ця  частина  програми спрямована на те, щоб зробити Європу більш привабливим місцем для інвестицій у наукові  дослідження  та  інновації  (включаючи  екологічні  інновації)  шляхом заохочення  діяльності  на  замовлення  бізнесу. Цей  напрямок  забезпечить  основні інвестиції  в  ключові  промислові  технології,  надасть  європейським  компаніям максимальні можливості подальшого розвитку,  забезпечуючи  їх достатнім рівнем фінансування,  та  допоможе  інноваційним  малим  та  середнім  підприємствам вирости до ведучих світових компаній.  Ця частина програми буде:

  • Забезпечувати лідерство  у  передових  та  промислових  технологіях  за допомогою спеціальної підтримки інформаційно0комунікаційних технологій, нанотехнологій,  розробки  нових  матеріалів,  біотехнології,  передових технологічних  процесів  та  космічних  технологій,  забезпечуючи  також підтримку  перехресних  (cross0cutting)  дій  для  використання  сукупних переваг об’єднання кількох ключових передових технологій;
  • Спрощувати доступ до ризикового фінансування;
  • Надавати широку  підтримку  використанню  інновацій  в  малих  і  середніх підприємствах.

Програма  «Лідерство  у  промисловості»  повинна  зміцнити  промисловість  та конкурентоспроможність, виконуючи такі особливі задачі:

(a)  стимулювання  європейського  лідерства  у  промисловості  за  допомогою наукових  досліджень,  технологічних  розробок,  демонстрацій  та  інновацій  у таких передових галузях:

(i)  інформаційно0комунікаційні технології ICT;

(ii)  нанотехнології (Nanotechnologies, advanced materials, biotechnology, and advanced manufacturing and processing);

(iii)  новітні матеріали (Advanced materials);

(iv)  біотехнологія (Biotechnology);

(v)  передові виробничі технології;

(vi)  космічні технології;

(b) покращення доступу до ризикового фінансування для інвестицій в дослідження та інновації (Access to risk finance);

(c) підвищення рівня та кількості інновацій у малих та середніх підприємствах.

 

Компонент 3 Відповідь на соціальні виклики (Pillar III: Societal Challenges).  Цей  напрям  відповідає  пріоритетам політики  в  рамках  стратегії  «Європа  2020»  та  викликам,  які  стають  перед громадянами  Європи  та  інших  країн  світу.  Підхід,  що  базується  на  викликах, об’єднає  ресурси  та  інформацію  з  різних  областей,  технологій  та  дисциплін, включаючи  соціальні  та  гуманітарні  науки. Це  дозволить  охопити  діяльність  від наукових  досліджень  до  виходу  на  ринок  з  новим  напрямком  зосередження  на діяльності,  пов’язаній  з  інноваціями,  такій  як  створення  експериментальних установок,  демонстраційних  засобів  та  випробувальних  стендів.  Цей  напрям дозволить встановити зв’язки з діяльністю за програмою «Європейське інноваційне партнерство». Фінансування буде зосереджене на таких напрямках:

Програма «Суспільні виклики» повинна зробити внесок до пріоритетного напрямку «Суспільні  виклики»,  розвиваючи  наукові  дослідження,  технологічні  розробки, проводячи демонстраційні та інноваційні акції, спрямовані на такі цілі:

(a) покращення здоров’я та самопочуття протягом всього життя;

(b) забезпечення  достатнього  постачання  безпечними  та  високоякісними харчовими  продуктами  та  іншими  продуктами,  одержаними  з  біологічної сировини,  завдяки  розвитку  систем  виробництва  сировини  з  раціональним використанням ресурсів, стимулюванню пов’язаних з цим розвитком послугами екосистем,  разом  з  забезпеченням  конкурентними  і  низько  вуглецевими процесами випуску продукції;

(c) перехід  до  надійних,  стійких  та  конкурентоздатних  енергетичних  систем, зважаючи  на  зростаючий  дефіцит  ресурсів,  потреби  в  енергії  та  кліматичні зміни;

(d) створення  європейської  транспортної  системи,  яка  забезпечить  раціональне використання  ресурсів,  буде  екологічно  безпечною,  безперешкодною  та безпечною на користь громадян, економіки та суспільства;

(e)  створення економіки, яка раціонально використовує ресурси та пристосовується до  змін  клімату,  і  забезпечення  стабільного  постачання  сировини  для задоволення  потреб  населення  світу,  що  зростає,  в  екологічно  раціональних межах природних ресурсів планети;

(f)  стимулювання інноваційних та безпечних європейських суспільств, що надають всім  рівні можливості,  у  контексті  безпрецедентних  перетворень  та  зростання глобальної взаємозалежності.

Яндекс.Метрика