Список НКП

Система Національних контактних пунктів (НКП) є основною структурою, яка надає підтримку та практичну інформацію щодо всіх аспектів участі в Horizon 2020.
Українська система НКП була створена Міністерством освіти і науки України спільно з Національною академією наук України в грудні 2013 року і включає НКП по всіх тематичним пріоритетам і інструментам програми Horizon 2020. НКП надають персональну підтримку зацікавленим організаціям і аплікантам з їх тематичної області.
Повний список українських НКП доступний за посиланням.
Перелік національних контактних пунктів рамкової програми ЄС “Горизонт 2020” за тематичними напрямами
Національний координатор національних контактних пунктів

 

National NCP Coordinator

Міністерство освіти і науки України Шаповал Стелла Степанівна Stella Shapoval

Deputy Head of the International Cooperation and European Integration Department, Ministry of Education and Science of Ukraine

16 Shevchenko Blvd., Kyiv, Ukraine, 01601
Tel.: +380442878233
E-mail: [email protected]

Національний координатор національних контактних пунктів Національної Академії Наук України

 

National NCP Coordinator

Національна академія наук України Дубинський Єгор Петрович Yegor Dubynskyi
Adviser to the Vice PresidentThe National Academy of Sciences of Ukraine
54, Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine 01601
Tel: +380919123161
E-mail: [email protected]
Юридичні та фінансові аспекти

 

Legal and Financial Aspects

Міністерство освіти і науки

ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України»

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки та технологій

Коваль Олена Віталіївна Olena Koval

National Information Center for Ukraine-EU S&T cooperation180 Antonovycha St., Kyiv, Ukraine, 03680, Room 801

Tel/fax: +380445290332
E-mail: [email protected]
[email protected]

Доступ до фінансування

 

Access to Finance

Міністерство освіти і науки

ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України»

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки та технологій

Коваль Олена Віталіївна Olena Koval

National Information Center for Ukraine-EU S&T cooperation180 Antonovycha St., Kyiv, Ukraine, 03680, Room 801

Tel/fax: +380445290332
E-mail: [email protected]
[email protected]

Дії Марі Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри

 

Marie Curie actions on skills, training and career development

Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України Шахбазян Карина Суренівна Karina Shakhbazyan

Center for intellectual property and technology transfer of NASU
54 Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601
Tel.: +380442396759
E-mail: [email protected]

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Ушаков Микола Володимирович Mykola Ushakov

Taras Shevchenko National University of Kyiv
64/13, Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601
Tel./fax: +380442393240, +380445265343
E-mail: [email protected]

Донецький національний університет Савкевич Олексій Oleksiy Savkevych,

Donetsk National University
21, 600-richya St., Vinnytsa, Ukraine, 21021
Tel: +380634777620, +380504715448
E-mail: [email protected]; [email protected]

Національний університет «Львівська політехніка» Лазько Галина Вікторівна Halyna Lazko

Lviv Polytechnic National University
12 Stepan Bandera St., Lviv, Ukraine, 79013
Tel.: +380322582746
E-mail: [email protected]

Європейські дослідницькі інфраструктури

 

European research infrastructures

Інноваційний центр НАН України Гороховатська Марина Ярославівна Maryna Gorokhovatska

Innovation center of NASU
54 Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601
Tel.: +380442396498
E-mail: [email protected]

Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва

 

Nanotechnologies,

Advanced materials and advanced manufacturing and processing

Інститут проблем матеріалознавства

ім. І. М. Францевича

НАН України

Білан Ірина Іванівна Iryna Bilan

I.M. Frantsevich Insitute for problems of Material Sciences of NASU
3 Krzhizhanovskogo St., Kyiv, Ukraine, 03680
Tel.: +380444241458

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ) Коцюбинський Володимир Олегович Kotsiubynskyi Volodymyr

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
57 Shevchenko St., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018
Tel./fax: +380973803959, +380342231574
E-mail: [email protected]

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Халавка Юрій Богданович Yuriy Khalavka

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsubinsky St., Chernivtsi, Ukraine, 58012
Tel.: +380372584745
E-mail: [email protected]

Здоров’я, демографічні зміни та добробут

 

Health, demographic change and wellbeing

Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем

НАН України

Смалько Петро Якович Peter Smalko

National Scientific Centre for Medical and Biotechnical Research of NASU
54 Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601
Tel.: +380442396623
E-mail: [email protected]

Ужгородський національний університет Симочко Таїсія Михайлівна Tayisiya Symochko

Uzhhorod National University
46, Pidgirna St., Uzhhorod, Ukraine, 88000
Tel.:+380503729950
E-mail: [email protected]
Web: http://ncp-uzhnu.net.ua/

Сумський Державний Університет Воробйов Сергій Ігорович Vorobiov Serhii, Sumy State University, 2, Rimskiy-Korsakov Street, Sumy, Ukraine,40002

Tel;+380542687869
Fax: +380542334049
E-mail:[email protected]
Web: http://horizon2020.sumdu.edu.ua

Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка

 

Food security, sustainable agriculture, marine and maritime

Ужгородський національний університет Симочко Таїсія Михайлівна Tayisiya Symochko

Uzhhorod National University
46, Pidgirna St., Uzhhorod, Ukraine, 88000
Tel.:+380503729950
E-mail: [email protected]
Web-site: http://ncp-uzhnu.net.ua/

Одеський національний університет

ім. І. І. Мечнікова

Степанова Тетяна Юріївна Tetyana Stepanova

I. I. Mechnikov Odesa National University
2 Dvoryanska St., Odesa, Ukraine, 65082
Tel.: +380487317151; +380487023113
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web-site: horizon.onu.edu.ua

Національний університет біоресурсів і природокористування України Демешкант Наталія Андріївна Natalia Demeshkant,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Ukraine, 03041, Kyiv, Heroyiv Oborony 11, educational building #10, room # 611
Тel.: +38044 5278653; +38066596830
E-mail: [email protected][email protected]

Безпечна, чиста та ефективна енергетика

 

Secure, clean and efficient energy

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного

НАН України

Терелін Андрій Анатолійович Andriy Tarelin

A.M. Pidgorny Institute for  echanical Engineering Problems of NASU
2/10 Dmytra Pozharskoho St., Kharkiv, Ukraine, 61046
Tel.: +380573494721
E-mail: [email protected]

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Воронич Артур Романович Artur Voronych

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
15 Karpatska St., Ivano-Frankivsk, , Ukraine, 76019
Tel.: +380342727178
+380500729640
E-mail: [email protected]
[email protected]

Національний гірничий університет Дичковський Роман Омелянович Roman Dychkovskiy

National Mining University
19 Karl Marks Ave, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49000
Tel.: +38 0567446214
Fax: +38 0562473209
E-mail: [email protected]

Малі та середні підприємства

 

Small and medium enterprises

Міністерство Економічного розвитку і торгівлі України Федорко Олександра Михайлівна Oleksandra Fedorko,

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine,
12/2, Grouchevskiy Street, Kyiv
Tel:+380445285430
E-mail: [email protected]

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Рубель Олег Євгенович Oleg Rubel

Institute for Market Problems and Economic-and-Ecological Research
29 Frantsuzkiy Blvd., Odessa, 65044, Ukraine
Tel: +38 048 7223296
E-mail:[email protected]; [email protected]

Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали

 

Climate action, resource efficiency and raw materials

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» Огородник Євген Анатолійович Evgen Ogorodnyk

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»
37 Peremohy Ave, Kyiv, Ukraine, 03056
Tel.: +380444068475
E-mail: [email protected]

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Шульга Наталія Іванівна Nataliya Shulga

National Pedagogical Dragomanov University
Pirogova Str. 9, Kyiv, Ukraine 01601
Tel:+38 044 2341108, +38 044 2341108
[email protected]

Європейська Рада досліджень

 

European Research Council

Інститут молекулярної біології та генетики

НАН України

Міщук Яніна Ромуальдівна Yanina Mishchuk

Institute of Molecular Biology and Genetics of National Academy of Sciences of Ukraine
150 Zabolotnogo St., Kyev – 143, Ukraine, 03680
Tel.: +380 44 526 11 69, Fax: +380445260759, +380501777670
E-mail: [email protected]

Державний фонд фундаментальних досліджень Андрущенко Валентина Борисівна Valentyna Andrushchenko

The State Fund For Fundamental Research of Ukraine
16, Shevchenko blvd., Kyiv – 601, Ukraine, 01601
Tel.: +380442463929, Fax.: +380442878278
e-mail: [email protected]

Обдаровані, інноваційні та безпечні суспільства

 

Inclusive, innovative and reflective societies

Національний університет «Києво – Могилянська академія» Ткачук Надія Володимирівна Tkachuk Nadiia

National University of Kyiv-Mohyla Academy
2 Skovorody St., Kyiv, Ukraine, 04655
Tel.:+38050163928
E-mail: [email protected]

Львівський національний університет імені Івана Франка Заремба Оксана Іванівна Oksana Zaremba

Ivan Franko National University of Lviv
1 Universytetska St., Lviv, Ukraine, 79000
Tel.: +380934846131
E-mail: [email protected]

Майбутні і нові технології

 

Future and Emerging Technologies

Львівський національний університет імені Івана Франка Зарембa Оксанa Іванівнa Oksana Zaremba

Ivan Franko National University of Lviv
1 Universytetska St., Lviv, Ukraine, 79000
Tel.: +380934846131
E-mail: [email protected]

Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт

 

Smart, green and integrated transport

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Рибальченко Ігор Анатолійович Igor Rybalchenko

National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»
17 Chkalova St., Kharkiv, Ukraine, 61070Tel.: +380577884060; +380577884022
E-mail: [email protected]

Національний транспортний університет Дмитрієв Микола Миколайович Mykola Dmytriev

National Transport University
1 Suvorova St., Kyiv, Ukraine, 01010
Tel.: +380442808448
[email protected]

Інформаційні та комунікаційні технології

 

Information and Communication Technologies (ICT)

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» Шукаєв Сергій Миколайович Sergiy Shukayev

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»
37 Peremohy Ave, Kyiv, Ukraine, 03056
Tel.: +380444068019
E-mail: [email protected]

Національний університет «Львівська політехніка» Кульчицький Іван Іванович Ivan Kulchytsky

Lviv Polytechnic National University
12 Stepan Bandera St., Lviv, Ukraine, 79013
Tel.: +380509292396
E-mail: [email protected]

Космос

 

Space

Державне космічне агентство України Харитонова Олена Олександрівна Olena Kharytonova

State Space Agency of Ukraine (SSAU)
8 Moskovska St., Kyiv, Ukraine, 01010
Tel.: +380442816204
E-mail: [email protected]

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Шерстюк Дмитро Геннадійович Sherstiuk Dmiriy

Dnipropetrovsk National University named Oles` Honchar (DNU)
72 Gagarina Avenue, Dnipropetrovsk, 49010, Ukraine
Tel: +38056 3739560, Mobile:+380965935517
E-mail:[email protected][email protected]

Безпечні суспільства, захист свобод і безпека громадян Європи

 

Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens

Національний університет «Києво – Могилянська академія» Ткачук Надія Володимирівна Tkachuk Nadiia

National University of Kyiv-Mohyla Academy
2 Skovorody St., Kyiv, Ukraine, 04655
Tel.: +380501639287
E-mail: [email protected]

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова Чемерис Олександр Анатолійович Oleksandr Chemerys

Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering
15 General Naumov Street, Kyiv-164, 03164, Ukraine
Tel:+380444241442, +380444241063
E-mail:[email protected]

Наука з та для суспільства

 

Science & Society

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва

НАН України

Кот Ольга Вікторівна Olga Kot

G.M.Dobrov Center for Studying R&D Potential and Science History of NASU
60 Taras Shevchenko boulevard, Kyiv, Ukraine, 01032
Tel.: +380444821478
E-mail: [email protected]

Євратом

 

Euratom

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» Волобуєв Олександр Васильович Oleksandr Volobuyev

National Science Center
Kharkov Institute of Physics and Technology
1 Akademicheskaya St., Kharkov, 61108, Ukraine
Tel.: +38 (057) 335-35-60
E-mail: [email protected]

Об’єднаний дослідницький центр

 

Joint Research Centre

Національна академія наук України Дубинський Єгор Петрович Yegor Dubynskyi

Adviser to the Vice President
The National Academy of Sciences of Ukraine
54, Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine 01601
Tel: +380919123161
E-mail: [email protected]

Яндекс.Метрика